Ovid - Texte

Jupiter und Danaë

Latein mit Hilfen

Startseite

Impressum     Sitemap

mutatas dicere formas

Wie klangen Ovids Metamorphosen?


Text als PDF-Datei
(93 KB)


Übersetzung

Lateinischer Text

Relief & Mythos


 

Zum Hören 

 
103-128 (lat.)
(2,9 MB)

103-128 (dt.)
(2,1 MB)Ov. met. 6,103-128 (Arachne)


Jupiter und Danaë: 113

   Maéonis ēlū́sam dēsī́gnat imā́gine taurī
Eurṓ́pam: vērum taurum, freta vḗra putā́rēs;
ipsa vidēbā́tur terrās spectā́re relíctās

et cómitēs clāmā́re suās tāctúmque verḗ́rī
adsiliéntis aquae timidā́sque redū́cere plantās.
fḗcit et Astériēn áquilā luctánte tenḗ́rī,
fḗcit olōrī́nīs Lēdam recubā́re sub ālīs;
áddidit, ut sátyrī cēlā́tus imā́gine pulchram

Iúppiter inplḗ́rit géminō Nyctḗ́ida fētū,
Amphítryōn fúerit, cum tē, Tīrýnthia, cḗpit,
aúreus ut Dánaēn, Āsṓ́pida lū́serit īgnis,
Mnēmosýnēn pāstor, várius Dēṓ́ida serpēns.
tē quoque mūtā́tum torvō, Neptū́ne, iuvéncō
vírgine in Aeóliā pósuit; tū vīsus Enī́peus
gīgnis Alōī́dās, áriēs Bīsáltida fallis,
et tē flāva comās frūgum mītíssima māter
sḗnsit equum, sḗnsit vólucrem crīnī́ta colúbrīs
māter equī vólucris, sḗnsit delphī́na Melánthō:
ómnibus hīs faciémque suam faciémque locṓ́rum
réddidit. est illīc agréstis imā́gine Phoebus,
utque modo accípitris pennās, modo térga leṓ́nis
gésserit, ut pāstor Macarḗ́ida lū́serit Issēn,
Līber ut Ērigónēn falsā dēcḗ́perit ūvā,
ut Sātúrnus equō géminum Chīrṓ́na creā́rit.
última pars tḗlae, ténuī circúmdata limbō,
nexílibus flṓrēs héderīs habet intertéxtōs.

 

105
110
115
120
125 

Ovid-Galerie: Jupiter und Danae

© SPSG Berlin-Brandenburg

Copyright © 2004, Mutatas dicere formas: Ovid-Projekt Berlin/Potsdam